Roznorodne style Jazzu

Jazz to muzyka która od początków XX wieku cieszy się rosnącą popularnością. Charakterystyczną cechą tego właśnie stylu jest przede wszystkim to, że wykonawcy podczas gry pozwalają sobie na bardzo dużą dawkę improwizacji. To właśnie ona jest charakterystyczna dla jazzu, i często już po pierwszych nutach można rozpoznać ten właśnie gatunek muzyczny. Przez wiele lat jazz rozwinął się w bardzo wiele różnorodnych stylów, które łączy właśnie improwizacja i charakterystyczne rytmy najczęściej wykorzystywanych instrumentów.

Na początku najbardziej znanym stylem był ten, który obecnie nosi nazwę classic jazz. Z niego wywodzi się także boogie-woggie, który zaliczany jest do stylu nazywanego nowoorleańskim. To właśnie Nowy Orlean postrzegany jest bowiem jako kolebka jazzu, dlatego też te style jazzowe, które w tym mieście się rozwijały, są niejako pierwszymi, które stanowiły podstawę do wytwarzania się kolejnych odmian tego gatunku muzycznego. Jedną z odmian muzycznych, jak chodzi o jazz, jest wokaliza. Wokaliza to nie gra na instrumentach, a śpiew, polegający na wykonywaniu melodii na jednej samogłosce. W jazzie funkcjonuje określenie scat, odnoszące się do traktowania głosu jako swoistego instrumentu. Wykonuje się bowiem pewne linie melodyczne, jednakże nie używając słów, a jedynie zwrotów typu ta-ra, bi-bop i podobne. To właśnie taki sposób wykorzystywania głosu jest także cechą charakterystyczną jazzu. Wielu najbardziej znanych i cenionych do dzisiaj twórców jazzu, takich jak na przykład Louis Armstrong czy Ella Fitzgerald wykorzystywało swój głos właśnie w taki sposób i do dzisiaj są niekwestionowanymi mistrzami i wirtuozami wokalizy w jazzie.