Czym wyroznia sie jazz? cz. 1

Przez lata jazz przekształcił się w bardzo wiele różnorodnych odmian, które różnią się od siebie dynamiką gry czy też głównym instrumentem, jaki jest wykorzystywany do jego tworzenia.  Niektóre style są także charakterystyczne dla konkretnego obszaru czy kraju.

Jazz to muzyka o której mówi się, że nie da się jej zapisać. Jest to częściowo prawdą, gdyż bardzo wiele tworzonych podczas występów taktów nie można zapisać znanymi zapisami nutowymi. Muzycy więc muszą polegać jedynie na własnych zdolnościach i doświadczeniu. Najbardziej znani wykonawcy zazwyczaj opracowują kilka swoich utworów, które jednak podczas różnorodnych koncertów i tak są najczęściej wykonywane nieco inaczej niż na płytach. W przypadku jazu znaczną większość płyt dostępnych na rynku stanowią płyty z koncertów. Niewiele zespołów i wykonawców bowiem decyduje się na nagranie płyt w studiu, uważając, że taki sposób przekazywania muzyki znacznie ich ogranicza jak też sprawia, że zanika charakterystyka muzyki jazzowej.